De voordelen van een Oost-West opstelling van zonnepanelen

Zonnepanelen die naar het zuiden gericht staan, brengen de meeste energie op, dat mag duidelijk zijn. Maar afwijkende richtingen kunnen ook hun voordelen hebben; een oost-west configuratie zou na de wijzigingen in de salderingsregeling zelfs nog net iets gunstiger kunnen zijn dan een zuid gericht systeem. Hoe zit dat precies?

Daken die naar het zuiden gericht staan, krijgen over de loop van de dag de meeste zonnestralen te verwerken. Met een mooie piek rond het middaguur wint het zuid gericht dak het qua opbrengst van alle anders gelegen daken. Maar wanneer de salderingsregeling gaat veranderen, dan wordt niet alleen de totale opbrengst belangrijk, maar ook de spreiding van die opbrengst over de dag.

Opbrengst spreiden

Eigenverbruik vindt plaats als er op hetzelfde moment dat er zonnestroom wordt geproduceerd, tegelijkertijd in huis stroom wordt verbruikt. Met een zuid gericht systeem is dat lastig, want er is een hoge opbrengstpiek rond 12 uur ’s middags en veel minder opbrengst in de ochtend- en avonduren, wanneer juist de meeste stroom wordt verbruikt. Met een oost-west systeem is de verdeling over de dag heel anders: ’s ochtends genereren de panelen aan de oostkant veel stroom, terwijl de panelen aan de westkant juist ’s avonds aan het werk zijn. Op die manier is de opbrengst gelijkmatiger over de dag verdeeld. Onderstaande grafieken geven de opbrengst van een oost-west systeem en een zuid systeem van dezelfde grootte, op dezelfde dag van het jaar:

opbrengst oost west dak op 2 aug 2018opbrengst zuid dak 2 aug 2018

Rendement oost-west opstelling

Indien je zonnepanelen in oost-west richting plaatst zal je circa 5 tot 7% minder rendement uit jouw zonnepanelen halen. In onderstaande grafiek is te zien dat de installatie eerder opstart en later stopt. Echter levert de installatie minder vermogen op het hoogtepunt van de dag.

Oost-west-zonnepanelen-rendement

Oost West Soms Best

Omdat een oost-west systeem op een gelijkmatigere manier stroom produceert, is het ook meteen gemakkelijker om meer van die stroom zelf te gebruiken. Opslaan in (nu nog) dure batterijen is dan niet nodig.  Op platte daken kiezen nog veel er voor om de panelen naar het zuiden te richten.

Maar in de meeste gevallen passen er in een oost-west configuratie net wat meer panelen op een plat dak dan met een zuid configuratie. Onze adviseurs denken graag met u mee over wat voor uw dak uiteindelijk de beste keuze is.

Zonnepanelen reinigen

Schone panelen doen het beter dan vieze panelen

Klinkt logisch, toch? Maar betekent dit dat u nu regelmatig uw zonnepanelen moet wassen? Nee. Het ‘voordeel’ van ons land is dat we verzekerd zijn van plensbuien. En met zo’n goede Hollandse bui spoelt het meeste vuil (stof, zand, stuifmeel, roet) zo van de zonnepanelen.

Even een rekensom. Bezitters van zonnepanelen hebben er gemiddeld 12 op het dak liggen. Die leveren jaarlijks zo’n 4.500 kWh aan stroom. Dit is een opbrengst van circa € 960,-. Als u uw zonnepanelen jaarlijks zou reinigen, dan ligt dat rendement ‘slechts’ 2 à 3 procent hoger. Dat weegt niet op tegen de kosten van professioneel reinigen. Steekt u zelf de handen uit de mouwen? Lees dan nog even verder.

Wilt u uw zonnepanelen reinigen?

De meeste zonnepanelen hebben de neiging zichzelf schoon te maken, maar als u zich in een erg droge omgeving bevindt of als uw panelen niet erg scheef staan, kunnen zich stof, vuil, vogelpoep en andere vervuilende stoffen ophopen. Wat nog vervelender is, is het feit dat vuil niet een heel paneel hoeft te bedekken om de productiviteit te verminderen. Het kan dus goed zijn dat u uw panelen af ​​en toe moet schoonmaken.

Als u uw panelen toch moet schoonmaken, kunt u dit als volgt doen:

Veiligheid eerst

Zorg ervoor dat u de panelen uitschakelt, zodat u geen schok krijgt of ze beschadigt. U moet ook nooit proberen om op het dak te klimmen, tenzij u over de juiste ervaring en uitrusting beschikt. Als je ze met een tuinslang vanaf de grond kunt schoonmaken, is dat prima. Als je er niet zeker van bent om ze te bereiken, schakel dan een professional in.

Kies een bewolkte dag

Op hete panelen verdampt het water binnen enkele seconden, waardoor vuil, vegen en mineralen achterblijven die de energieproductie verstoren. Als je het ‘s morgens vroeg of’ s avonds kunt doen, is dat nog beter. Vroeg in de ochtend is ideaal, want elke dauw die is neergedaald, zal het reinigingsproces voor u in gang hebben gezet.

Als er bladeren, stof, vuil, veren of andere losse stoffen zijn opgehoopt, borstel deze dan eerst weg om het leven gemakkelijker te maken.

Gebruik zachte voorwerpen en vermijd wasmiddelen

Zorg ervoor dat uw borstel erg zacht is, zonder metalen onderdelen, en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen, aangezien deze strepen kunnen achterlaten en het oppervlak van het paneel kunnen aantasten. U mag zeker nooit schurende reinigingsmiddelen gebruiken. De hoge kwaliteit van het glas dat in zonnepanelen wordt gebruikt, houdt vuil en roet niet erg vast, dus je hoeft niet te schrobben.

Gebruik indien mogelijk zacht water

Als uw leidingwater veel opgeloste mineralen bevat (hard water), wis het dan weg of gebruik regenwater als laatste spoeling, zodat er geen doffe afzettingen achterblijven.

Reinigende oliën weg

Woont u in de buurt van een drukke weg of onder een vliegroute, dan kan het zijn dat u wat olieachtige aanslag op uw panelen krijgt. Geen paniek – en gebruik geen schoonmaakmiddelen – gebruik gewoon reinigingsalcohol om de oliën op te lossen voordat u het mengsel wegspoelt.

Salderingsregeling

Goed nieuws over de salderingsregeling

De regering heeft besloten de salderingsregeling tot 2025 aan te houden. Daarna wordt tot 2031 de saldering stapsgewijs afgebouwd. Eigenaars kunnen daardoor langer salderen dan aanvankelijk was voorzien in het Regeerakkoord. Daarin stond namelijk dat de salderingsregeling na 2020 zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Feit blijft dat zonnepanelen voor zowel particulieren als mkb interessant zijn, ook na de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025

Teruglevertarief is nog steeds het volle tarief

Salderen betekent dat op de energierekening de teruggeleverde stroom van de panelen wordt weggestreept tegen het door het energiebedrijf geleverde stroomverbruik. Daardoor betaal je voor dat deel geen kosten aan je leverancier en geen belasting.
De salderingsregeling wordt gezien als een groot succes. Ondanks de coronacrisis groeide de Nederlandse zonnesector vorig jaar met maar liefst 41 procent in Nederland. Volgens een rapport van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research werd er voor 2,9 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Meer dan één miljoen huizen, oftewel één op de acht, heeft zonnepanelen op het dak liggen. Op Duitsland na is er geen enkel ander land met zoveel panelen per inwoner en de verwachting is zelfs dat ‘we’ Duitsland in gaan halen in het huidige tempo. Je vraagt je dan ook af waarom de overheid deze succesvolle aanpak de nek om wil draaien?
Gebruik de komende periode om de energietransitie een impuls te geven!
Het succes van de groei van het zonnepalenpark in Nederland zorgt voor een uitdaging bij de Netbeheerders. Hoe kan je op zonnige dagen de piekopbrengsten opvangen. Dit is niet zo heel erg moeilijk, want je kunt met thuis accu’s heel veel doen. Het zou goed zijn als het nieuwe kabinet daar fors op gaat inzetten. Daarmee kan je ook kostbare investeringen in het publieke net remmen. Het zou logisch zijn om het geld dat je hiermee bespaart te gebruiken om thuis accu’s te stimuleren, op dit moment is het nog niet rendabel.
Vanuit financieel oogpunt raden wij op dit moment niet aan om een accu voor zonnepanelen aan te schaffen. Accu’s zijn prijzig en de gemiddelde levensduur ligt rond de 15 jaar. De aanschaf van een accu wordt pas rendabel als de salderingsregeling wordt afgebouwd.

Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk geworden dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw 2 jaar uit te stellen.

36 procent
Direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.

De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoed en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelijke vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Terugleveren vanaf 2025

 Kalenderjaar Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel Te salderen bij 2 jaar uitstel
2022 100 procent 100 procent
2023 91 procent 100 procent
2024 82 procent 100 procent
2025 73 procent 64 procent
2026 64 procent 64 procent
2027 55 procent 55 procent
2028 46 procent 46 procent
2029 37 procent 37 procent
2030 28 procent 28 procent
2031 0 procent 0 procent

Beperkte invloed
‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. ‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

Terugleveren met analoge of digitale meter

Heb je een slimme meter en zonnepanelen? De stroom uit je zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet gebeurt automatisch via de meter, dankzij de omvormer van je installatie. Heb je een analoge meter? Dan draait de meter vooruit of achteruit, afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. De teruggeleverde energie wordt daardoor op de meter zelf al van het verbruik afgetrokken. Dat zie je niet gespecificeerd terug op de factuur, maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij een digitale meter worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden samen op één overzichtelijke nota getoond.

Zijn optimizers zinvol ?

Wanneer wel en wanneer geen optimizers ?

Een optimizer is een DC naar DC converter welke bedoeld is om de string spanning op te krikken van panelen die last van schaduw hebben.
Dus een kastje als dit is geen paneel optimizer zoals op feestjes vaak verteld wordt.
Het is namelijk niet mogelijk om panelen te optimaliseren , beter te laten werken als ze in de schaduw liggen
Een zonnepaneel heeft zon nodig , en zonder zon werk het ding niet optimaal.

Wat een optimizer wel kan doen, is in een string van panelen (zie dit zoals een rij kerstlichtjes) het kapotte lichtje overslaan zodat de rest blijft werken.
Dit betekend dus dat we in totaal het licht van het kapotte lichtje missen.
Dus als daar nooit een lichtje gehangen had , hoeven we het ook niet over te slaan en kunnen de kosten besparen.
Misschien een beetje Jip en Janneke uitgelegd maar ik denk dat u het nu begrijpt.

Belangrijk te realiseren alvorens u een set met optimizers koopt is de vraag , wat verdien ik ermee om een paneel in de schaduw te leggen waar nagenoeg geen opbrengst is , en er dan een kastje aan te knopen , dat dit ook nog eens zichtbaar maakt op een smartphone.
Want dan krijgt u iedere dag de bevestiging dat u op die plaats geen paneel had moeten neerleggen.

Maar er zijn ook situaties waar optimizers wel degelijk zin hebben om tussen de string van panelen te plaatsen.
Denk hierbij aan een schoorsteentje dat twee maal per dag een uurtje een paar panelen beschaduwd
en de rest van alle panelen ligt gewoon de hele dag in de zon.

Het zou jammer zijn dat de panelen die wel van de zon genieten , dan ook last krijgen van hun minderbroeders.
Omdat het een harde schaduw betreft en zeer voorspelbaar is , gaan een paar optimizers in deze situatie wel degelijk verschil gaan maken in de dagopbrengst van de gehele set.

Om nu alle zonnepanelen te voorzien van optimizers is vrijwel nutteloos en zorgt ervoor dat uw terugverdientijd vele malen langer wordt.
TIGO optimizers bieden deze oplossing , deze kunnen geplaatst worden op de panelen die last hebben van tijdelijke schaduw waardoor de totaal kosten van de gehele set laag kan blijven met het gewenste resultaat.

Maar er zijn meer aandachtspunten ,
Een zonnestroom installatie zit met stekkertjes (meestal MC4) aan elkaar door gelust.
In de onvriendelijke omgeving van het dak is ieder stekkertje een zogenaamde ” point of faillure “
Zonnepaneelfabrikanten doen er alles aan, om de aangegoten stekkers van de panelen zo goed mogelijk over lange tijd contact te laten maken met elkaar, en dat ze zoveel mogelijk water en vocht dicht zijn.
Hierbij is het dan natuurlijk belangrijk dat de stekkers allemaal dezelfde toleranties hebben en van hetzelfde merk zijn.

Door optimizers te plaatsen gaat u een vreemde eend tussen de kabels zetten, en kunt u niet klakkeloos aannemen dat alle MC4 stekkers altijd precies hetzelfde zijn. (welke chinees heeft de stekkers gemaakt ?)

Bij een serie van 10 panelen welke in een string zitten naar een omvormer toe heeft u 22 stekkertjes .
20 aan de panelen en 2 aan de omvormer. (ieder paneel heeft twee stekkers)
Maken we deze string met allemaal optimizers dan heeft u 62 stekkertjes op het dak liggen !!!!
20 aan de panelen + 40 aan de optimizer en 2 aan de omvormer.
HOEZO POINT OF FAILLURE .

In een vorige blog heb ik al eens vernoemd dat de garantie op de installatie werkzaamheden vaak maar 2 jaar zijn.
en stekkerverbindingen vallen onder installatie werkzaamheden.

Conclusie :bezint eer u begint.

De verschillen tussen mono-, poly- en dunnefilm zonnepanelen?

Monokristallijn zonnecellen

Monokristallijn zonnecellen zijn vervaardigd uit siliciumplakken, die uit een groot donkerblauw “monokristal” zijn gezaagd. Dat kristal is gecontroleerd afgekoeld, waardoor een gelijkmatige structuur en kleurstelling ontstaat.

Polykristallijn zonnecellen

Polykristallijn zonnecellen (of multikristallijn silicium) worden gegoten en vervolgens gezaagd. Tijdens het stollen ontstaan verschillende kristallen die het materiaal een onregelmatig geschakeerd uitzicht geven. Het rendement van polykristallijne cellen ligt iets lager dan dat van monokristallijne cellen. Het zonnepaneel heeft een blauwe kleur.

Amorf silicium zonnecellen

Amorf silicium zonnecellen (of dunne-film panelen)worden opgedampt op een ondersteunend materiaal. Het voordeel is dat er bij de productie minder materiaalgebruik nodig is en dus milieuvriendelijker te produceren. Voor dezelfde stroomproductie is wel iets meer dakoppervlak nodig.

CIGS panelen

Verwachtingen ten aanzien van CIGS panelen zijn hooggespannen. CIS en ook CISG panelen (CIS is de afkorting voor de elementen Koper(C), Indium(I) en Selenium(S) Gallium (Ga)) zijn eveneens op dunne film technologie gebaseerd. De nieuwste generatie CIS-panelen kunnen een efficiëntie halen van 15 procent. CIS panelen presteren goed bij zwak licht omstandigheden. Vooral bij bewolkt weer (diffuus licht)in de winter of op oost of west daken behalen CIS panelen meer opbrengst dan monokristallijne of polykristallijne panelen.

Vermogen zonnepanelen op koude en warme dagen

Zonnepanelen worden geleverd met een bepaald Wp vermogen, dat is het vermogen bij 25ºC en 1000 W/m² lichtinstraling. Het vermogen van zonnepanelen heeft een negatieve temperatuurcoëfficient dat betekent dat als de panelen warmer worden dan 25ºC dat ze dan minder vermogen leveren, andersom leveren ze meer als ze kouder zijn dan 25ºC. De temperatuurcoëfficient verschilt per paneel en bedraagt ergens tussen 0,3 en 0,45% per ºC.
Op warme dagen in juli kan de temperatuur tot 75ºC oplopen waardoor uw installatie 20-25% minder vermogen levert dan het opgegeven Wp vermogen , in april op een koude zonnige dag kan het 10-15% meer zijn.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen, ook wel pv panelen genoemd, zetten (zon)licht om in elektriciteit en leveren gelijkstroom. Om de gelijkstroom thuis om te zetten naar wisselstroom van ongeveer 230 volt wordt een omvormer gebruikt, ook wel inverter genoemd. Deze stop de stroom in je eigen elektriciteitsnet waardoor apparaten in je huis deze stroom direct kunnen gebruiken. Wek je op een gegeven moment meer zonnestroom op dan je verbruikt dan gaat de rest terug naar je energieleverancier. Voor dit terugleveren wordt je betaald (zie onderwerp salderen).

Zijn Europese panelen beter van kwaliteit dan panelen uit China?

Soorten zonnepanelen vergelijken

Zonnepanelen vergelijken? Vergelijk zonnepanelen o…Soorten zonnepanelen kun je vergelijken op opbrengst, levensduur, kosten en garantie. In de Kijk & Vergelijk zonnepanelen kun je alle soorten zonnepanelen vergelijken op prestaties en eigenschappen.

Soorten zonnepanelen vergelijken

Soorten zonnepanelen naar herkomst
Zonnepanelen: weet waar je op moet letten. Is jouw…Bij soorten zonnepanelen kun je kijken naar de herkomst van de zonnepanelen. Er zijn zonnepanelen uit:

Europa
Amerika
Azië (met name China)

De herkomst van een zonnepaneel zegt niet veel over de kwaliteit ervan. Belangrijker te weten is of elk zonnepaneel tijdens de productie van begin tot eind gecontroleerd wordt. Sommige fabrikanten hebben een onafhankelijke zonnepaneel-expert in de fabriek, die continu checkt op kwaliteitseisen. Dit is vaak het geval in China, waar de kwaliteit aan Europese maatstaven moet voldoen.
Dit kwaliteitsproces is voor jou als consument niet te controleren. Het bepalen van de kwaliteit van een zonnepaneel is lastig.

De opbrengst van de panelen hangt af van meerder factoren:

– Oriëntatie, zuiden is het beste, tussen zuidoost en zuidwest is goed en oost of west is redelijk.
– Opstellingshoek van de panelen, 35 graden op zuid levert gemiddeld het meeste op.
– Schaduw, als er één paneel in de schaduw staat werken ze allemaal alsof ze in de schaduw staan, daarom heeft schaduw vaak meer invloed als men denkt. (je kunt bij gedeeltelijke schaduw micro omvormers of optimizers gebruiken)
– jaargetijde, in de winter schijnt de zon korter en heeft minder kracht én straalt vaak op een minder gunstige hoek op de panelen waardoor de panelen niet hun maximale vermogen leveren. In de zomer worden de panelen warm en aangezien de meeste panelen per graad tot 0,5% minder vermogen leveren is het piekvermogen op warme dagen beduidend lager als op een koude voorjaarsdag. (zie ook Vermogen zonnepanelen op koude en warme dagen)
Daarnaast is het belangrijk om te weten waar de opbrengst afgelezen wordt.
Op de omvormer staat altijd de gehele productie, op uw slimme meter staat dat wat u terug geleverd heeft, dat wat U in uw huis verbruikt heeft is het verschil tussen de waarde op uw omvormer en de teruglevering.
Dan kan er een technische oorzaak zijn:
– Zijn de strings op de omvormer goed aangesloten?
– Hebben de panelen meer last van schaduw dan gedacht?

Wachten op een beter techniek of nu kopen?

Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd duurder en duren langer als vooraf aangekondigd, tegen die tijd zou u de installatie die u nu kunt kopen waarschijnlijk al terugverdiend hebben.