De voordelen van een Oost-West opstelling van zonnepanelen

Zonnepanelen die naar het zuiden gericht staan, brengen de meeste energie op, dat mag duidelijk zijn. Maar afwijkende richtingen kunnen ook hun voordelen hebben; een oost-west configuratie zou na de wijzigingen in de salderingsregeling zelfs nog net iets gunstiger kunnen zijn dan een zuid gericht systeem. Hoe zit dat precies?

Daken die naar het zuiden gericht staan, krijgen over de loop van de dag de meeste zonnestralen te verwerken. Met een mooie piek rond het middaguur wint het zuid gericht dak het qua opbrengst van alle anders gelegen daken. Maar wanneer de salderingsregeling gaat veranderen, dan wordt niet alleen de totale opbrengst belangrijk, maar ook de spreiding van die opbrengst over de dag.

Opbrengst spreiden

Eigenverbruik vindt plaats als er op hetzelfde moment dat er zonnestroom wordt geproduceerd, tegelijkertijd in huis stroom wordt verbruikt. Met een zuid gericht systeem is dat lastig, want er is een hoge opbrengstpiek rond 12 uur ’s middags en veel minder opbrengst in de ochtend- en avonduren, wanneer juist de meeste stroom wordt verbruikt. Met een oost-west systeem is de verdeling over de dag heel anders: ’s ochtends genereren de panelen aan de oostkant veel stroom, terwijl de panelen aan de westkant juist ’s avonds aan het werk zijn. Op die manier is de opbrengst gelijkmatiger over de dag verdeeld. Onderstaande grafieken geven de opbrengst van een oost-west systeem en een zuid systeem van dezelfde grootte, op dezelfde dag van het jaar:

opbrengst oost west dak op 2 aug 2018opbrengst zuid dak 2 aug 2018

Rendement oost-west opstelling

Indien je zonnepanelen in oost-west richting plaatst zal je circa 5 tot 7% minder rendement uit jouw zonnepanelen halen. In onderstaande grafiek is te zien dat de installatie eerder opstart en later stopt. Echter levert de installatie minder vermogen op het hoogtepunt van de dag.

Oost-west-zonnepanelen-rendement

Oost West Soms Best

Omdat een oost-west systeem op een gelijkmatigere manier stroom produceert, is het ook meteen gemakkelijker om meer van die stroom zelf te gebruiken. Opslaan in (nu nog) dure batterijen is dan niet nodig.  Op platte daken kiezen nog veel er voor om de panelen naar het zuiden te richten.

Maar in de meeste gevallen passen er in een oost-west configuratie net wat meer panelen op een plat dak dan met een zuid configuratie. Onze adviseurs denken graag met u mee over wat voor uw dak uiteindelijk de beste keuze is.