Geen producten in de winkelwagen.

Stappenplan BTW terugvragen zonnepanelen

Aanvragen Subsidie op de website van Belastingdienst:

De hieronder vermelde informatie komt van de website van de Belastingdienst waar u zelf met uw DigiD uw subsidie aanvraag kan gaan doen . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie en mogelijke wijzigingen in het subsidie beleid . De onderstaande informatie is slechts om u op onze website zo goed mogelijk te informeren.

Btw terugvragen voor zonnepanelen – ik ben particulier

Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug in 3 stappen. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan. En op de factuur van het energiebedrijf. Vraag de btw terug binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.

Let op!
Bent u zzp’er of hebt u een eenmanszaak? Dan geldt dit stappenplan niet voor u. Ook niet als u de zonnepanelen ook privé gebruikt, zoals zonnepanelen op het dak van uw woning of garage. Vraag de btw dan terug in uw periodieke aangifte.

Stappenplan btw terugvragen

  1. Verstuur het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’

Stuur het ingevulde formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, zo kunt u later btw terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf direct gebruikt.

Bij vraag 2b geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR).

Als u meedoet aan de KOR vraagt u om vrijstelling van de btw. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen.

Meedoen met de KOR

Kiest u voor de KOR? Dan doet u (meestal) 1 keer aangifte waarmee u de btw aangeeft en terugvraagt.

Vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen kunt u minimaal 3 jaar geen btw meer terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2020 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2021. U kunt dan voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud. En ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp’er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

Als u in 2020 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor extra investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2020 ook alsnog afmelden voor de KOR. Uw afmelding moet  minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

Kiest u voor de KOR en vraagt u meer dan € 2.500 btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

Niet meedoen met de KOR

Kiest u niet voor de KOR? U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen, en btw aangeven én betalen. Voor latere investeringen in zonnepanelen in volgende jaren kunt u de btw terugvragen. Bijvoorbeeld voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  1. Geef uw rekeningnummer door

Geef een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Altijd. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.

Zo geeft u uw rekeningnummer door

Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op ‘Mijn gegevens’. Klik bij ‘Rekeningnummer opgeven of wijzigen’ op ‘Openen’. Vul nu het formulier ‘Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers’ in.

Bij ‘Omzetbelastingnummer’ vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief ‘Vaststelling belastingplicht’ die we u toesturen. Wacht daarom met het doorgeven van uw rekeningnummer, totdat u deze brief ontvangen hebt. Hebt u géén contactpersoon? Vermeld dan uw eigen gegevens in dit formulier.

  1. Doe btw-aangifte

Nadat u het formulier uit stap 2 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van ons. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Ontvangt u bij onze brief ‘Vaststelling belastingplicht’ een papieren aangifte? Dan moet u deze aangifte gebruiken. Als u geen papieren aangifte krijgt, moet u digitaal aangifte doen. Hieronder ziet u hoe u dat doet.

Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op ‘Omzetbelasting’. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet.

Let op!
Het kan even duren voordat uw aangifte klaarstaat. U ziet de aangifte pas in de laatste week van de periode waarover u aangifte doet. We sturen u 2 brieven met inloggegevens. Deze gegevens hebt u niet nodig als u inlogt met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Zo vult u de btw-aangifte in

Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig:

    • de factuur van de aanschaf en installatie
      U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, bewaar die wel voor een eventuele controle.
    • het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in ‘Wattpiek’

Kijk eerst of u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen hebt

De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen mag u álle btw terugvragen.

Sommige mensen hebben geïntegreerde zonnepanelen, die hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3 van de btw terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vraagt u € 500 terug.

Gaat het om andere zonnepanelen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Kies of u zelf de btw berekent of het forfait gebruikt

Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier – we hebben dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. Dit forfait is een vooraf vastgesteld bedrag. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken. Bij de voorbeeldaangiften ziet u welk ‘forfait’ u moet aangeven voor het vermogen dat u opwekt. Kiest u voor aangifte doen zónder forfait? Dan moet u zélf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Daarvoor is geen forfaitair bedrag. Voor deze zonnepanelen moet u de btw altijd zelf berekenen.

Onder aan deze pagina ziet u 3 voorbeelden van een ingevulde aangifte. Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

Na uw btw-aangifte krijgt u een ‘teruggaafbeschikking’

In de teruggaafbeschikking ziet u welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze beschikking een aantal weken nadat wij uw aangifte ontvangen hebben. Binnen 10 werkdagen na de datum op de beschikking staat het geld op uw rekening.

3 voorbeelden van een btw-aangifte

Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

Bij stap 3 van het stappenplan hierboven leggen we uit wat geïntegreerd is. En wat het verschil is tussen aangifte doen mét en zonder forfait.

In dit voorbeeld is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van
niet-geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In tabel A ziet u de btw die u daarvoor moet aangeven.

Tabel A: niet-geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10.000 € 200

Let op!
Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

Volgens tabel A moet u € 60 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Die geeft u aan als ‘Voorbelasting’. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 740.

Vul uw btw-aangifte zo in:

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 0 € 60

Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij ‘Omzetbelasting’ het forfait in dat voor u van toepassing is.

Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting) € 60
5b (Voorbelasting) € 800
Totaal – € 740

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro’s. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op ‘Akkoord’.

In dit voorbeeld is € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In tabel B ziet u de omzetbelasting die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag – een zogenoemd forfait.

Tabel B: geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40
5001 – 6000 € 50
6001 – 7000 € 60
7001 – 8000 € 70
8001 – 9000 € 80
9001 — 10.000 € 90

Let op!
Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

Volgens tabel B moet u € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. U mag 1/3 van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500 – geef die aan als ‘Voorbelasting’. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 480.

Vul uw btw-aangifte zo in:

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 0 € 20

Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij ‘Omzetbelasting’ het forfait in dat voor u van toepassing is.

Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting) € 20
5b (Voorbelasting) € 500
Totaal – € 480

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3 in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro’s. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op ‘Akkoord’.

Stel, u levert 2.000 kilowattuur (kWh) terug aan uw energiemaatschappij. Daarvoor ontvangt u van uw energiemaatschappij een vergoeding. In dit voorbeeld gaan we uit van € 0,07 per kWh.Over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt, moet u btw betalen. U berekent deze btw als volgt: 2.000 kWh x € 0,07 x 21% btw = € 29,40. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

Met uw zonnepanelen produceert u ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Ook voor dit privégebruik moet u btw betalen. Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiebedrijf zou moeten betalen per kWh: inclusief energiebelasting, maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is.

De btw over de stroom die u privé verbruikt, berekent u zo: 1.000 kWh x € 0,19 x 21% btw =
€ 39,90. Rond het bedrag weer af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.000.

Vul uw btw-aangifte als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 140 € 29
1d Privégebruik € 190 € 39

Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting) € 68
5b (Voorbelasting) € 1000
Totaal – € 932

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder ‘Omzetbelasting’ van Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) en Rubriek 1d (Privégebruik). In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro’s. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op ‘Akkoord’.

Meer weten?

Staat uw situatie er niet bij, of hebt u toch nog een vraag? Bel dan de BelastingTelefoon.

Bent u ondernemer? Kijk dan bij Btw terugvragen voor zonnepanelen – en ben al ondernemer.

 

 

Stappenplan BTW terugvragen zonnepanelen

Op het moment dat u als particulier de keuze maakt om een investering te doen in een systeem met zonnepanelen is het mogelijk om de BTW op de aankoop van de zonnepanelen terug te krijgen. Het betreft hier in de praktijk dus een mooie teruggave van zomaar even 21 procent van het totale prijskaartje dat u hebt geïnvesteerd. Wanneer u hebt gekozen voor een standaard doe het zelf pakket bestaande uit 12 zonnepanelen met een waarde van 2.600 euro kan dit u een voordeel opleveren van zo’n 450 euro. Heb jij er ook als particulier voor gekozen om te investeren in een systeem met zonnepanelen en zou je graag jouw BTW terug willen krijgen van de Nederlandse Belastingdienst? In dat geval is het absoluut de moeite waard om rekening te houden met het hieronder aangegeven stappenplan.

Als zonnepanelenbezitter levert u stroom aan het net. Daardoor bent u een soort klein energiebedrijf. De Belastingdienst ziet u als ondernemer en ondernemers kunnen hun btw terugvragen. Dit betekent dat u tot 21% op de aanschaf van uw installatie bespaart!

Per 1 januari 2020 is er een wijziging voor de KOR ( Kleine Ondernemers Regeling ).

  1. De omzet mag niet hoger dan 20.000 euro zijn.
    2. Rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en BV’s kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regeling.
    3. De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt per 1 januari 2020

Stappenplan voor BTW terugvragen bij aankoop zonnepanelen

Zou je wel graag de 21 procent aan BTW op je installatie met zonnepanelen terug willen ontvangen? In dat geval zal je, je moeten aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Je zal dan een BTW-aangifte moeten indienen voor het jaar waarop de zonnepanelen zijn aangekocht. Je kan wel meteen een ontheffing aanvragen voor de komende kalenderjaren. Dit betekent dat je slechts éénmalig een BTW-aangifte zal moeten doen. Voor de jaren die volgen geniet je namelijk van een vrijstelling. Hoe dan ook hebben wij het stappenplan dat je in deze situatie kan volgen even gedetailleerd voor jou op een rijtje gezet.

Stap 1: Invullen van formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’.

Vanaf het ogenblik dat je begint met het leveren van stroom aan het netwerk krijg je officieel de stempel van ondernemer. Wanneer je de BTW van 21 procent op je installatie wenst terug te ontvangen zal je, je dus meteen dienen aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Je moet er wel rekening mee houden dat het energiecontract op jouw persoonlijke naam staat en dus niet bijvoorbeeld op die van je partner. De aanmelding dient bovendien altijd te gebeuren binnen de 30 dagen na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Aanmelden vooraleer de zonnepanelen werden aangekocht is eveneens een mogelijkheid. Je kan hiervoor het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders‘ gebruiken.

Stap 2: De reactie van de Belastingdienst.

De tweede stap in dit stappenplan is er één die je niet zelf hoeft te doen. In deze fase zal je namelijk van de Belastingdienst een antwoord ontvangen op je vraag om ondernemer te worden. Doorgaans wordt deze aanvraag meteen (binnen de 5 werkdagen) goedgekeurd en ontvang je een brief met jouw BTW-nummer. Nog eens vijf dagen later zal je normaal ook de nodige gegevens ontvangen met betrekking tot jouw inlognaam welke nodig is om je digitale BTW-aangifte te kunnen uitvoeren.

Stap 3: De BTW-aangifte voor het jaar van aankoop.

Vanaf het ogenblik dat je bent geregistreerd als ondernemer dien je per kwartaal een zogenaamde BTW-aangifte in te dienen. Je blijft dit doen tot op het ogenblik dat je van de Belastingdienst een ontheffing hebt ontvangen. Voor het invullen van de eerste aangifte is het van belang dat je correct te werk gaat. In tegenstelling tot wat veel mensen op het eerste zicht zullen vermoeden is het absoluut niet zo dat je de BTW over de stroom die je levert zelf moet gaan uitrekenen, in tegendeel. De Belastingdienst heeft dit zeer eenvoudig mogelijk gemaakt door de volgende standaardbedragen voor de omzetbelasting te hanteren:

Het is niet nodig om de bedragen te spreiden over meerdere kwartalen. Gedurende het eerste kwartaal waarin de aangifte gebeurt is het bij vraag 1a mogelijk om het volledige ‘forfait’ in te vullen. Bij eventuele volgende kwartalen mag je overal gewoon 0 ingeven. Ondanks het feit dat je voor de kwartalen die volgen dus telkens een nul moet opgeven is het wel steeds van belang dat de aangifte wel gewoon gebeurt. Doe je dit niet, dan loop je het risico om tegen een vrij pittige boete aan te lopen. Dit zal je uiteraard koste wat het kost willen vermijden.

Stap 4: Doorgeven van rekeningnummer van je bank

Voor het terug kunnen ontvangen van de aangevraagde BTW op de installatie met zonnepanelen is het tot slot een vereiste om je bankrekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst. Dit geldt bovendien ook voor het geval de Belastingdienst reeds een rekeningnummer van je heeft ontvangen voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of eventuele toeslagen. Voor het doorgeven of aanpassen van je rekeningnummer is het mogelijk om het daarvoor bestemde formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ te gebruiken. Uw rekeningnummer kunt u hier digitaal doorgeven.

Terugwerkende kracht

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013 en een uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017 was het mogelijk dat je de btw van pv panelen onbeperkt met terugwerkende kracht kon terug vragen. Het ging dus niet alleen om de btw van 2019 en 2018 maar ook van voorgaande jaren. Nu geldt er sinds 1 januari 2019 een nieuwe regeling:

Btw zonnepanelen 2019 kun je terugvragen voor 1 juli 2020
Btw zonnepanelen 2014 tot 2018 kun je terugvragen tot 1 juli 2019
Btw zonnepanelen 2013 en ouder kun je terugvragen voor 1 juli 2019
Mocht een belastingplichtige te laat zijn, dan kan hij/zij de inspecteur verzoeken de terugvraag van btw ambtshalve te verlenen. Bovenstaande geldt voor particulieren die voor het eerst een btw-nummer aanvragen. Als er al een btw nummer is dan geldt in de meeste gevallen de zogenaamde 5 jaartermijn tenzij er in het jaar waarover de btw terug wordt gevraagd er nog geen btw nummer toegekend was.

Gaan aanvraag tot teruggave indienen? Geen BTW terug!

De theorie stelt dat elke persoon die er voor heeft gekozen om zonnepanelen te kopen en te laten plaatsen in Nederland per kwartaal een BTW-aangifte dient in te dienen. Indien je er voor kiest om je niet te registeren als zijnde een ondernemer zal je echter van de Belastingdienst automatisch een zogenaamde ontheffing van BTW-aangifte ontvangen op basis van een bijzondere regeling voor kleine bedrijven of ondernemers. In de praktijk is het zo dat alle particulieren onder deze regeling vallen. Niets doen lijkt er dus voor te zorgen dat alles alsnog inorde komt… of niet? Neen, want indien je zelf geen aanvraag indient zal je ook geen BTW over de aankoop van de installatie terugkrijgen.

 

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik u van dienst zijn?