Geen producten in de winkelwagen.

Havelte veldopstelling

Heerde 18 glas/glas panelen

Durazon Zonnecollectoren

Camping Welgelegen

Regels plaatsing zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of op gebouwen in rijk beschermde stadsgezichten gelden bijzondere regels. Vaak is een omgevingsvergunning nodig. Het kan zijn dat er onder voorwaarden toch zonnepanelen kunnen geplaats worden, zo ook bij deze klant. Door het maken van een onderconstructie op maat konden er op deze woning 12 panelen geplaats worden.

Deze woning hebben we voorzien van 34 X 340wp Full Black panelen ruim 11 kWp, warmtepomp, houtkachel, 1000L Hygiëne tapwater buffervat en Drie Durazon cpc24 zonnecollectoren.

24 PANELEN IJsselmuiden

Deze woning hebben we voorzien van 32 X 325wp Full Black panelen ruim 10 kWp

Aanvragen Subsidie warmtepomp of een zonneboiler

Aanvragen Subsidie op de website van RVO:

De hieronder vermelde informatie komt van de website van RVO waar u zelf met uw DigiD uw subsidie aanvraag kan gaan doen . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie en mogelijke wijzigingen in het subsidie beleid . De onderstaande informatie is slechts om u op onze website zo goed mogelijk te informeren.

Informatie Website RVO :

 

Gewijzigd op: 03-12-2020

Wilt u Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aanvragen voor een warmtepomp of een zonneboiler? Dan moet dit apparaat aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hieronder vindt u de voorwaarden per apparaat.

Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte onttrekt uit bijvoorbeeld de lucht, de bodem of het grondwater. Die warmte wordt gebruikt voor de verwarming van een ruimte of voor warm water. U kunt ISDE-subsidie voor een warmtepomp krijgen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

Apparatenlijst

Om een geschikte warmtepomp te kiezen is een Apparatenlijst Warmtepompen opgesteld. Alle warmtepompen op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan onderaan deze pagina wat u kunt doen.

Subsidiebedrag

Op de apparatenlijst staat ook het actuele, indicatieve subsidiebedrag per apparaat. Voor warmtepompen ligt het indicatieve bedrag tussen de € 500 en € 2.500.

Wijziging per 2020

Per 1 januari 2020 zijn de subsidiebedragen gewijzigd voor kleine warmtepompen die bestemd zijn voor het verwarmen van tapwater, zoals warmtepompboilers. Voor deze warmtepompen bedraagt het subsidiebedrag in 2020 € 500, exclusief eventuele label-bonus. De exacte bedragen zijn te vinden in de apparatenlijst.

Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Doet u een nieuwe aanvraag, omdat uw aanvraag in 2019 is afgewezen vanwege uitputting van het budget? Dan geldt dit nieuwe bedrag ook voor u.

PDF document | 7,87 MB

 

Zonneboilers

Een zonneboiler is een combinatie van een zonnecollector met een warmwaterboiler. U kunt een zonneboiler gebruiken voor de verwarming van een ruimte of voor warm (tap)water. U kunt ISDE-subsidie voor een zonneboiler krijgen, als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

Apparatenlijst

Om een keuze te maken voor een geschikte zonneboiler is een Apparatenlijst Zonneboilers opgesteld. Alle zonneboilers op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan onderaan deze pagina wat u kunt doen.

Subsidiebedrag

Op de lijst staat ook het actuele, indicatieve subsidiebedrag per zonneboiler. Indicatief gaat het om een bedrag vanaf € 500 per apparaat.

PDF document | 3,13 MB

 

Pelletkachels en biomassaketels

Tot en met 2019 kon u ook ISDE-subsidie ontvangen voor pelletkachels en biomassaketels. Per 1 januari 2020 is deze mogelijkheid er niet meer: u kunt hier geen subsidie meer voor aanvragen. Alleen voor particulieren geldt er een overgangsregeling.

Bent u een zakelijke gebruiker en heeft u vóór 2020 een ISDE-aanvraag gedaan voor een pelletkachel of een biomassaketel? En is die aanvraag toegewezen? Dan kunt u hiervoor na de installatie en de betaling van het apparaat nog wel een vaststelling aanvragen.

Over de apparatenlijsten

De apparatenlijsten op deze pagina zijn opgesteld om u te helpen een geschikt apparaat te kiezen. Deze lijsten worden steeds aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door RVO.

Subsidiebedragen

Op de apparatenlijst staan ook de indicatieve subsidiebedragen per apparaat. Bij het berekenen van deze bedragen baseren wij ons op de gegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Wat als een apparaat niet op een apparatenlijst staat?

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Dan kan het apparaat toch wel voor subsidie in aanmerking komen. Dat geldt onder meer voor sommige grotere apparaten; die worden niet op de lijsten vermeld.

U kunt (als particulier of zakelijke gebruiker) dus wel subsidie aanvragen voor een apparaat dat niet op de lijst staat. Geef dan op het formulier een beschrijving van het apparaat en voeg daarbij bijvoorbeeld een brochure of andere specificaties. Er is echter wel een risico dat wij uw aanvraag afkeuren, als het apparaat toch niet aan de eisen blijkt te voldoen. In dat geval kunt u geen subsidie krijgen.

ISDE aanvragen

Voldoet uw apparaat aan de genoemde eisen en wilt u ISDE-subsidie aanvragen? Volg dan het stappenplan op de pagina:

Voor leveranciers, fabrikanten en importeurs

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen van de ISDE voldoet? En wilt u dat dit apparaat wordt toegevoegd aan een apparatenlijst? Vraag dan een vermelding aan.

 

Huisartspraktijk Smedes Drachten

Zaterdag 5-9-2020 bestaand systeem 30 oude panelen verwijderd inclusief afvoeren. 45 X 340wp zonnepanelen geplaatst, een totaal vermogen van 15,3Kwp

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik u van dienst zijn?