Aanvragen Subsidie warmtepomp of een zonneboiler

Aanvragen Subsidie op de website van RVO:

De hieronder vermelde informatie komt van de website van RVO waar u zelf met uw DigiD uw subsidie aanvraag kan gaan doen . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie en mogelijke wijzigingen in het subsidie beleid . De onderstaande informatie is slechts om u op onze website zo goed mogelijk te informeren.

Informatie Website RVO :

 

Gewijzigd op: 03-12-2020

Wilt u Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aanvragen voor een warmtepomp of een zonneboiler? Dan moet dit apparaat aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hieronder vindt u de voorwaarden per apparaat.

Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte onttrekt uit bijvoorbeeld de lucht, de bodem of het grondwater. Die warmte wordt gebruikt voor de verwarming van een ruimte of voor warm water. U kunt ISDE-subsidie voor een warmtepomp krijgen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het verwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst

Om een geschikte warmtepomp te kiezen is een Apparatenlijst Warmtepompen opgesteld. Alle warmtepompen op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan onderaan deze pagina wat u kunt doen.

Subsidiebedrag

Op de apparatenlijst staat ook het actuele, indicatieve subsidiebedrag per apparaat. Voor warmtepompen ligt het indicatieve bedrag tussen de € 500 en € 2.500.

Wijziging per 2020

Per 1 januari 2020 zijn de subsidiebedragen gewijzigd voor kleine warmtepompen die bestemd zijn voor het verwarmen van tapwater, zoals warmtepompboilers. Voor deze warmtepompen bedraagt het subsidiebedrag in 2020 € 500, exclusief eventuele label-bonus. De exacte bedragen zijn te vinden in de apparatenlijst.

Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Doet u een nieuwe aanvraag, omdat uw aanvraag in 2019 is afgewezen vanwege uitputting van het budget? Dan geldt dit nieuwe bedrag ook voor u.

PDF document | 7,87 MB

 

Zonneboilers

Een zonneboiler is een combinatie van een zonnecollector met een warmwaterboiler. U kunt een zonneboiler gebruiken voor de verwarming van een ruimte of voor warm (tap)water. U kunt ISDE-subsidie voor een zonneboiler krijgen, als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het verwarmen van een ruimte in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst

Om een keuze te maken voor een geschikte zonneboiler is een Apparatenlijst Zonneboilers opgesteld. Alle zonneboilers op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan onderaan deze pagina wat u kunt doen.

Subsidiebedrag

Op de lijst staat ook het actuele, indicatieve subsidiebedrag per zonneboiler. Indicatief gaat het om een bedrag vanaf € 500 per apparaat.

PDF document | 3,13 MB

 

Pelletkachels en biomassaketels

Tot en met 2019 kon u ook ISDE-subsidie ontvangen voor pelletkachels en biomassaketels. Per 1 januari 2020 is deze mogelijkheid er niet meer: u kunt hier geen subsidie meer voor aanvragen. Alleen voor particulieren geldt er een overgangsregeling.

Bent u een zakelijke gebruiker en heeft u vóór 2020 een ISDE-aanvraag gedaan voor een pelletkachel of een biomassaketel? En is die aanvraag toegewezen? Dan kunt u hiervoor na de installatie en de betaling van het apparaat nog wel een vaststelling aanvragen.

Over de apparatenlijsten

De apparatenlijsten op deze pagina zijn opgesteld om u te helpen een geschikt apparaat te kiezen. Deze lijsten worden steeds aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door RVO.

Subsidiebedragen

Op de apparatenlijst staan ook de indicatieve subsidiebedragen per apparaat. Bij het berekenen van deze bedragen baseren wij ons op de gegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Wat als een apparaat niet op een apparatenlijst staat?

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Dan kan het apparaat toch wel voor subsidie in aanmerking komen. Dat geldt onder meer voor sommige grotere apparaten; die worden niet op de lijsten vermeld.

U kunt (als particulier of zakelijke gebruiker) dus wel subsidie aanvragen voor een apparaat dat niet op de lijst staat. Geef dan op het formulier een beschrijving van het apparaat en voeg daarbij bijvoorbeeld een brochure of andere specificaties. Er is echter wel een risico dat wij uw aanvraag afkeuren, als het apparaat toch niet aan de eisen blijkt te voldoen. In dat geval kunt u geen subsidie krijgen.

ISDE aanvragen

Voldoet uw apparaat aan de genoemde eisen en wilt u ISDE-subsidie aanvragen? Volg dan het stappenplan op de pagina:

Voor leveranciers, fabrikanten en importeurs

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen van de ISDE voldoet? En wilt u dat dit apparaat wordt toegevoegd aan een apparatenlijst? Vraag dan een vermelding aan.

 

Stappenplan BTW terugvragen zonnepanelen

Aanvragen Subsidie op de website van Belastingdienst:

De hieronder vermelde informatie komt van de website van de Belastingdienst waar u zelf met uw DigiD uw subsidie aanvraag kan gaan doen . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie en mogelijke wijzigingen in het subsidie beleid . De onderstaande informatie is slechts om u op onze website zo goed mogelijk te informeren.

Btw terugvragen voor zonnepanelen – ik ben particulier

Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug in 3 stappen. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan. En op de factuur van het energiebedrijf. Vraag de btw terug binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.

Let op!
Bent u zzp’er of hebt u een eenmanszaak? Dan geldt dit stappenplan niet voor u. Ook niet als u de zonnepanelen ook privé gebruikt, zoals zonnepanelen op het dak van uw woning of garage. Vraag de btw dan terug in uw periodieke aangifte.

Stappenplan btw terugvragen

 1. Verstuur het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’

Stuur het ingevulde formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, zo kunt u later btw terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf direct gebruikt.

Bij vraag 2b geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR).

Als u meedoet aan de KOR vraagt u om vrijstelling van de btw. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen.

Meedoen met de KOR

Kiest u voor de KOR? Dan doet u (meestal) 1 keer aangifte waarmee u de btw aangeeft en terugvraagt.

Vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen kunt u minimaal 3 jaar geen btw meer terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2020 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2021. U kunt dan voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud. En ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp’er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

Als u in 2020 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor extra investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2020 ook alsnog afmelden voor de KOR. Uw afmelding moet  minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

Kiest u voor de KOR en vraagt u meer dan € 2.500 btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

Niet meedoen met de KOR

Kiest u niet voor de KOR? U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen, en btw aangeven én betalen. Voor latere investeringen in zonnepanelen in volgende jaren kunt u de btw terugvragen. Bijvoorbeeld voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

 1. Geef uw rekeningnummer door

Geef een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Altijd. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.

Zo geeft u uw rekeningnummer door

Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op ‘Mijn gegevens’. Klik bij ‘Rekeningnummer opgeven of wijzigen’ op ‘Openen’. Vul nu het formulier ‘Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers’ in.

Bij ‘Omzetbelastingnummer’ vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief ‘Vaststelling belastingplicht’ die we u toesturen. Wacht daarom met het doorgeven van uw rekeningnummer, totdat u deze brief ontvangen hebt. Hebt u géén contactpersoon? Vermeld dan uw eigen gegevens in dit formulier.

 1. Doe btw-aangifte

Nadat u het formulier uit stap 2 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van ons. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Ontvangt u bij onze brief ‘Vaststelling belastingplicht’ een papieren aangifte? Dan moet u deze aangifte gebruiken. Als u geen papieren aangifte krijgt, moet u digitaal aangifte doen. Hieronder ziet u hoe u dat doet.

Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op ‘Omzetbelasting’. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet.

Let op!
Het kan even duren voordat uw aangifte klaarstaat. U ziet de aangifte pas in de laatste week van de periode waarover u aangifte doet. We sturen u 2 brieven met inloggegevens. Deze gegevens hebt u niet nodig als u inlogt met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Zo vult u de btw-aangifte in

Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig:

  • de factuur van de aanschaf en installatie
   U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, bewaar die wel voor een eventuele controle.
  • het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in ‘Wattpiek’

Kijk eerst of u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen hebt

De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen mag u álle btw terugvragen.

Sommige mensen hebben geïntegreerde zonnepanelen, die hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3 van de btw terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vraagt u € 500 terug.

Gaat het om andere zonnepanelen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Kies of u zelf de btw berekent of het forfait gebruikt

Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier – we hebben dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. Dit forfait is een vooraf vastgesteld bedrag. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken. Bij de voorbeeldaangiften ziet u welk ‘forfait’ u moet aangeven voor het vermogen dat u opwekt. Kiest u voor aangifte doen zónder forfait? Dan moet u zélf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Daarvoor is geen forfaitair bedrag. Voor deze zonnepanelen moet u de btw altijd zelf berekenen.

Onder aan deze pagina ziet u 3 voorbeelden van een ingevulde aangifte. Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

Na uw btw-aangifte krijgt u een ‘teruggaafbeschikking’

In de teruggaafbeschikking ziet u welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze beschikking een aantal weken nadat wij uw aangifte ontvangen hebben. Binnen 10 werkdagen na de datum op de beschikking staat het geld op uw rekening.

3 voorbeelden van een btw-aangifte

Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

Bij stap 3 van het stappenplan hierboven leggen we uit wat geïntegreerd is. En wat het verschil is tussen aangifte doen mét en zonder forfait.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

In dit voorbeeld is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van
niet-geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In tabel A ziet u de btw die u daarvoor moet aangeven.

Tabel A: niet-geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10.000 € 200

Let op!
Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

Volgens tabel A moet u € 60 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Die geeft u aan als ‘Voorbelasting’. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 740.

Vul uw btw-aangifte zo in:

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 0 € 60

Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij ‘Omzetbelasting’ het forfait in dat voor u van toepassing is.

Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting) € 60
5b (Voorbelasting) € 800
Totaal – € 740

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro’s. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op ‘Akkoord’.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

In dit voorbeeld is € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In tabel B ziet u de omzetbelasting die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag – een zogenoemd forfait.

Tabel B: geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40
5001 – 6000 € 50
6001 – 7000 € 60
7001 – 8000 € 70
8001 – 9000 € 80
9001 — 10.000 € 90

Let op!
Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

Volgens tabel B moet u € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. U mag 1/3 van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500 – geef die aan als ‘Voorbelasting’. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 480.

Vul uw btw-aangifte zo in:

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 0 € 20

Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij ‘Omzetbelasting’ het forfait in dat voor u van toepassing is.

Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting) € 20
5b (Voorbelasting) € 500
Totaal – € 480

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3 in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro’s. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op ‘Akkoord’.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte zonder forfait

Stel, u levert 2.000 kilowattuur (kWh) terug aan uw energiemaatschappij. Daarvoor ontvangt u van uw energiemaatschappij een vergoeding. In dit voorbeeld gaan we uit van € 0,07 per kWh.Over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt, moet u btw betalen. U berekent deze btw als volgt: 2.000 kWh x € 0,07 x 21% btw = € 29,40. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

Met uw zonnepanelen produceert u ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Ook voor dit privégebruik moet u btw betalen. Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiebedrijf zou moeten betalen per kWh: inclusief energiebelasting, maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is.

De btw over de stroom die u privé verbruikt, berekent u zo: 1.000 kWh x € 0,19 x 21% btw =
€ 39,90. Rond het bedrag weer af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.000.

Vul uw btw-aangifte als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 140 € 29
1d Privégebruik € 190 € 39

Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
5a (Omzetbelasting) € 68
5b (Voorbelasting) € 1000
Totaal – € 932

Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder ‘Omzetbelasting’ van Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) en Rubriek 1d (Privégebruik). In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro’s. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op ‘Akkoord’.

Meer weten?

Staat uw situatie er niet bij, of hebt u toch nog een vraag? Bel dan de BelastingTelefoon.

Bent u ondernemer? Kijk dan bij Btw terugvragen voor zonnepanelen – en ben al ondernemer.

 

 

Stappenplan BTW terugvragen zonnepanelen

Op het moment dat u als particulier de keuze maakt om een investering te doen in een systeem met zonnepanelen is het mogelijk om de BTW op de aankoop van de zonnepanelen terug te krijgen. Het betreft hier in de praktijk dus een mooie teruggave van zomaar even 21 procent van het totale prijskaartje dat u hebt geïnvesteerd. Wanneer u hebt gekozen voor een standaard doe het zelf pakket bestaande uit 12 zonnepanelen met een waarde van 2.600 euro kan dit u een voordeel opleveren van zo’n 450 euro. Heb jij er ook als particulier voor gekozen om te investeren in een systeem met zonnepanelen en zou je graag jouw BTW terug willen krijgen van de Nederlandse Belastingdienst? In dat geval is het absoluut de moeite waard om rekening te houden met het hieronder aangegeven stappenplan.

Als zonnepanelenbezitter levert u stroom aan het net. Daardoor bent u een soort klein energiebedrijf. De Belastingdienst ziet u als ondernemer en ondernemers kunnen hun btw terugvragen. Dit betekent dat u tot 21% op de aanschaf van uw installatie bespaart!

Per 1 januari 2020 is er een wijziging voor de KOR ( Kleine Ondernemers Regeling ).

 1. De omzet mag niet hoger dan 20.000 euro zijn.
  2. Rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en BV’s kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regeling.
  3. De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt per 1 januari 2020

Stappenplan voor BTW terugvragen bij aankoop zonnepanelen

Zou je wel graag de 21 procent aan BTW op je installatie met zonnepanelen terug willen ontvangen? In dat geval zal je, je moeten aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Je zal dan een BTW-aangifte moeten indienen voor het jaar waarop de zonnepanelen zijn aangekocht. Je kan wel meteen een ontheffing aanvragen voor de komende kalenderjaren. Dit betekent dat je slechts éénmalig een BTW-aangifte zal moeten doen. Voor de jaren die volgen geniet je namelijk van een vrijstelling. Hoe dan ook hebben wij het stappenplan dat je in deze situatie kan volgen even gedetailleerd voor jou op een rijtje gezet.

Stap 1: Invullen van formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’.

Vanaf het ogenblik dat je begint met het leveren van stroom aan het netwerk krijg je officieel de stempel van ondernemer. Wanneer je de BTW van 21 procent op je installatie wenst terug te ontvangen zal je, je dus meteen dienen aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Je moet er wel rekening mee houden dat het energiecontract op jouw persoonlijke naam staat en dus niet bijvoorbeeld op die van je partner. De aanmelding dient bovendien altijd te gebeuren binnen de 30 dagen na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Aanmelden vooraleer de zonnepanelen werden aangekocht is eveneens een mogelijkheid. Je kan hiervoor het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders‘ gebruiken.

Stap 2: De reactie van de Belastingdienst.

De tweede stap in dit stappenplan is er één die je niet zelf hoeft te doen. In deze fase zal je namelijk van de Belastingdienst een antwoord ontvangen op je vraag om ondernemer te worden. Doorgaans wordt deze aanvraag meteen (binnen de 5 werkdagen) goedgekeurd en ontvang je een brief met jouw BTW-nummer. Nog eens vijf dagen later zal je normaal ook de nodige gegevens ontvangen met betrekking tot jouw inlognaam welke nodig is om je digitale BTW-aangifte te kunnen uitvoeren.

Stap 3: De BTW-aangifte voor het jaar van aankoop.

Vanaf het ogenblik dat je bent geregistreerd als ondernemer dien je per kwartaal een zogenaamde BTW-aangifte in te dienen. Je blijft dit doen tot op het ogenblik dat je van de Belastingdienst een ontheffing hebt ontvangen. Voor het invullen van de eerste aangifte is het van belang dat je correct te werk gaat. In tegenstelling tot wat veel mensen op het eerste zicht zullen vermoeden is het absoluut niet zo dat je de BTW over de stroom die je levert zelf moet gaan uitrekenen, in tegendeel. De Belastingdienst heeft dit zeer eenvoudig mogelijk gemaakt door de volgende standaardbedragen voor de omzetbelasting te hanteren:

Het is niet nodig om de bedragen te spreiden over meerdere kwartalen. Gedurende het eerste kwartaal waarin de aangifte gebeurt is het bij vraag 1a mogelijk om het volledige ‘forfait’ in te vullen. Bij eventuele volgende kwartalen mag je overal gewoon 0 ingeven. Ondanks het feit dat je voor de kwartalen die volgen dus telkens een nul moet opgeven is het wel steeds van belang dat de aangifte wel gewoon gebeurt. Doe je dit niet, dan loop je het risico om tegen een vrij pittige boete aan te lopen. Dit zal je uiteraard koste wat het kost willen vermijden.

Stap 4: Doorgeven van rekeningnummer van je bank

Voor het terug kunnen ontvangen van de aangevraagde BTW op de installatie met zonnepanelen is het tot slot een vereiste om je bankrekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst. Dit geldt bovendien ook voor het geval de Belastingdienst reeds een rekeningnummer van je heeft ontvangen voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of eventuele toeslagen. Voor het doorgeven of aanpassen van je rekeningnummer is het mogelijk om het daarvoor bestemde formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ te gebruiken. Uw rekeningnummer kunt u hier digitaal doorgeven.

Terugwerkende kracht

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013 en een uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017 was het mogelijk dat je de btw van pv panelen onbeperkt met terugwerkende kracht kon terug vragen. Het ging dus niet alleen om de btw van 2019 en 2018 maar ook van voorgaande jaren. Nu geldt er sinds 1 januari 2019 een nieuwe regeling:

Btw zonnepanelen 2019 kun je terugvragen voor 1 juli 2020
Btw zonnepanelen 2014 tot 2018 kun je terugvragen tot 1 juli 2019
Btw zonnepanelen 2013 en ouder kun je terugvragen voor 1 juli 2019
Mocht een belastingplichtige te laat zijn, dan kan hij/zij de inspecteur verzoeken de terugvraag van btw ambtshalve te verlenen. Bovenstaande geldt voor particulieren die voor het eerst een btw-nummer aanvragen. Als er al een btw nummer is dan geldt in de meeste gevallen de zogenaamde 5 jaartermijn tenzij er in het jaar waarover de btw terug wordt gevraagd er nog geen btw nummer toegekend was.

Gaan aanvraag tot teruggave indienen? Geen BTW terug!

De theorie stelt dat elke persoon die er voor heeft gekozen om zonnepanelen te kopen en te laten plaatsen in Nederland per kwartaal een BTW-aangifte dient in te dienen. Indien je er voor kiest om je niet te registeren als zijnde een ondernemer zal je echter van de Belastingdienst automatisch een zogenaamde ontheffing van BTW-aangifte ontvangen op basis van een bijzondere regeling voor kleine bedrijven of ondernemers. In de praktijk is het zo dat alle particulieren onder deze regeling vallen. Niets doen lijkt er dus voor te zorgen dat alles alsnog inorde komt… of niet? Neen, want indien je zelf geen aanvraag indient zal je ook geen BTW over de aankoop van de installatie terugkrijgen.

 

Salderingsregeling

Goed nieuws over de salderingsregeling

De regering heeft besloten de salderingsregeling tot 2025 aan te houden. Daarna wordt tot 2031 de saldering stapsgewijs afgebouwd. Eigenaars kunnen daardoor langer salderen dan aanvankelijk was voorzien in het Regeerakkoord. Daarin stond namelijk dat de salderingsregeling na 2020 zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Feit blijft dat zonnepanelen voor zowel particulieren als mkb interessant zijn, ook na de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025

Teruglevertarief is nog steeds het volle tarief

Salderen betekent dat op de energierekening de teruggeleverde stroom van de panelen wordt weggestreept tegen het door het energiebedrijf geleverde stroomverbruik. Daardoor betaal je voor dat deel geen kosten aan je leverancier en geen belasting.
De salderingsregeling wordt gezien als een groot succes. Ondanks de coronacrisis groeide de Nederlandse zonnesector vorig jaar met maar liefst 41 procent in Nederland. Volgens een rapport van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research werd er voor 2,9 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Meer dan één miljoen huizen, oftewel één op de acht, heeft zonnepanelen op het dak liggen. Op Duitsland na is er geen enkel ander land met zoveel panelen per inwoner en de verwachting is zelfs dat ‘we’ Duitsland in gaan halen in het huidige tempo. Je vraagt je dan ook af waarom de overheid deze succesvolle aanpak de nek om wil draaien?
Gebruik de komende periode om de energietransitie een impuls te geven!
Het succes van de groei van het zonnepalenpark in Nederland zorgt voor een uitdaging bij de Netbeheerders. Hoe kan je op zonnige dagen de piekopbrengsten opvangen. Dit is niet zo heel erg moeilijk, want je kunt met thuis accu’s heel veel doen. Het zou goed zijn als het nieuwe kabinet daar fors op gaat inzetten. Daarmee kan je ook kostbare investeringen in het publieke net remmen. Het zou logisch zijn om het geld dat je hiermee bespaart te gebruiken om thuis accu’s te stimuleren, op dit moment is het nog niet rendabel.
Vanuit financieel oogpunt raden wij op dit moment niet aan om een accu voor zonnepanelen aan te schaffen. Accu’s zijn prijzig en de gemiddelde levensduur ligt rond de 15 jaar. De aanschaf van een accu wordt pas rendabel als de salderingsregeling wordt afgebouwd.

Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk geworden dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw 2 jaar uit te stellen.

36 procent
Direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.

De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoed en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelijke vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Terugleveren vanaf 2025

 Kalenderjaar Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel Te salderen bij 2 jaar uitstel
2022 100 procent 100 procent
2023 91 procent 100 procent
2024 82 procent 100 procent
2025 73 procent 64 procent
2026 64 procent 64 procent
2027 55 procent 55 procent
2028 46 procent 46 procent
2029 37 procent 37 procent
2030 28 procent 28 procent
2031 0 procent 0 procent

Beperkte invloed
‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. ‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

Terugleveren met analoge of digitale meter

Heb je een slimme meter en zonnepanelen? De stroom uit je zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet gebeurt automatisch via de meter, dankzij de omvormer van je installatie. Heb je een analoge meter? Dan draait de meter vooruit of achteruit, afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. De teruggeleverde energie wordt daardoor op de meter zelf al van het verbruik afgetrokken. Dat zie je niet gespecificeerd terug op de factuur, maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij een digitale meter worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden samen op één overzichtelijke nota getoond.

Zijn Europese panelen beter van kwaliteit dan panelen uit China?

Soorten zonnepanelen vergelijken

Zonnepanelen vergelijken? Vergelijk zonnepanelen o…Soorten zonnepanelen kun je vergelijken op opbrengst, levensduur, kosten en garantie. In de Kijk & Vergelijk zonnepanelen kun je alle soorten zonnepanelen vergelijken op prestaties en eigenschappen.

Soorten zonnepanelen vergelijken

Soorten zonnepanelen naar herkomst
Zonnepanelen: weet waar je op moet letten. Is jouw…Bij soorten zonnepanelen kun je kijken naar de herkomst van de zonnepanelen. Er zijn zonnepanelen uit:

Europa
Amerika
Azië (met name China)

De herkomst van een zonnepaneel zegt niet veel over de kwaliteit ervan. Belangrijker te weten is of elk zonnepaneel tijdens de productie van begin tot eind gecontroleerd wordt. Sommige fabrikanten hebben een onafhankelijke zonnepaneel-expert in de fabriek, die continu checkt op kwaliteitseisen. Dit is vaak het geval in China, waar de kwaliteit aan Europese maatstaven moet voldoen.
Dit kwaliteitsproces is voor jou als consument niet te controleren. Het bepalen van de kwaliteit van een zonnepaneel is lastig.