Geen producten in de winkelwagen.

Salderingsregeling

Goed nieuws over de salderingsregeling

De regering heeft besloten de salderingsregeling tot 2025 aan te houden. Daarna wordt tot 2031 de saldering stapsgewijs afgebouwd. Eigenaars kunnen daardoor langer salderen dan aanvankelijk was voorzien in het Regeerakkoord. Daarin stond namelijk dat de salderingsregeling na 2020 zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Feit blijft dat zonnepanelen voor zowel particulieren als mkb interessant zijn, ook na de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025

Teruglevertarief is nog steeds het volle tarief

Salderen betekent dat op de energierekening de teruggeleverde stroom van de panelen wordt weggestreept tegen het door het energiebedrijf geleverde stroomverbruik. Daardoor betaal je voor dat deel geen kosten aan je leverancier en geen belasting.
De salderingsregeling wordt gezien als een groot succes. Ondanks de coronacrisis groeide de Nederlandse zonnesector vorig jaar met maar liefst 41 procent in Nederland. Volgens een rapport van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research werd er voor 2,9 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Meer dan één miljoen huizen, oftewel één op de acht, heeft zonnepanelen op het dak liggen. Op Duitsland na is er geen enkel ander land met zoveel panelen per inwoner en de verwachting is zelfs dat ‘we’ Duitsland in gaan halen in het huidige tempo. Je vraagt je dan ook af waarom de overheid deze succesvolle aanpak de nek om wil draaien?
Gebruik de komende periode om de energietransitie een impuls te geven!
Het succes van de groei van het zonnepalenpark in Nederland zorgt voor een uitdaging bij de Netbeheerders. Hoe kan je op zonnige dagen de piekopbrengsten opvangen. Dit is niet zo heel erg moeilijk, want je kunt met thuis accu’s heel veel doen. Het zou goed zijn als het nieuwe kabinet daar fors op gaat inzetten. Daarmee kan je ook kostbare investeringen in het publieke net remmen. Het zou logisch zijn om het geld dat je hiermee bespaart te gebruiken om thuis accu’s te stimuleren, op dit moment is het nog niet rendabel.
Vanuit financieel oogpunt raden wij op dit moment niet aan om een accu voor zonnepanelen aan te schaffen. Accu’s zijn prijzig en de gemiddelde levensduur ligt rond de 15 jaar. De aanschaf van een accu wordt pas rendabel als de salderingsregeling wordt afgebouwd.

Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk geworden dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw 2 jaar uit te stellen.

36 procent
Direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.

De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoed en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelijke vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Terugleveren vanaf 2025

 Kalenderjaar Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel Te salderen bij 2 jaar uitstel
2022 100 procent 100 procent
2023 91 procent 100 procent
2024 82 procent 100 procent
2025 73 procent 64 procent
2026 64 procent 64 procent
2027 55 procent 55 procent
2028 46 procent 46 procent
2029 37 procent 37 procent
2030 28 procent 28 procent
2031 0 procent 0 procent

Beperkte invloed
‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. ‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

Terugleveren met analoge of digitale meter

Heb je een slimme meter en zonnepanelen? De stroom uit je zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet gebeurt automatisch via de meter, dankzij de omvormer van je installatie. Heb je een analoge meter? Dan draait de meter vooruit of achteruit, afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. De teruggeleverde energie wordt daardoor op de meter zelf al van het verbruik afgetrokken. Dat zie je niet gespecificeerd terug op de factuur, maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij een digitale meter worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden samen op één overzichtelijke nota getoond.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik u van dienst zijn?